+48 86 2182790, +48 86 2190769, info@zckpiu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej      

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – system zaoczny
 / wymagane ukończone 18 lat w danym roku kalendarzowym /

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol

Nazwa kwalifikacji

Okres nauki

Liczba godzin

Uwagi

1.

Sprzedawca

522301

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3 sem. (1,5 roku)

527

 

2.

Technik handlowiec

522305

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3 sem. (1,5 roku)

527

 

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

2 sem. (1 rok)

371

8 tyg.

prakt. zaw.

3.

Technik organizacji turystyki

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

3 sem. (1,5 roku)

429

 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

3 sem. (1,5 roku)

468

8 tyg.

prakt. zaw.

4.

Elektryk

741103

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3 sem. (1,5 roku)

468

 

5.

Technik elektryk

311303

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3 sem. (1,5 roku)

468

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

3 sem. (1,5 roku)

442

8 tyg.

prakt. zaw.

6.

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

3 sem. (1,5 roku)

546

 

7.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

3 sem. (1,5 roku)

546

 

8.

Technik pojazdów samochodowych

311513

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

lub

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

3 sem. (1,5 roku)

546

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

2 sem. (1 rok)

332

8 tyg.

prakt. zaw.

 

Szkoła Policealna – system zaoczny
/ wymagana ukończona szkoła średnia /

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol

Nazwa kwalifikacji

Okres nauki

Liczba godzin

Uwagi

1.

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

325509

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

3 sem. (1,5 roku)

525

4 tyg.

prakt. zaw.

2.

Technik administracji

334306

EKA.01.Obsługa klienta w jednostk ach administracji

4 sem. (2 lata)

700

4 tyg.

prakt. zaw.

 

 

 

W dniach od 9 marca 2018 do 14 kwietnia 2018 odbywa się Kurs Spawacza dla pracowników skierowanych przez swoich pracodawców na uprawnienia Spawacza Europejskiego.
Pracodawcy, na pracowników, których skierowali na podniesienie umiejętności zawodowych, uzyskali dofinansowanie z PUP w Łomży z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% ceny szkolenia.

Środki limitu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami np:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - takim zawodem obecnie jest spawacz.

Więcej informacji o KFS na stronie PUP Łomża:

http://www.pup.lomza.pl/kat/90/krajowy-fundusz-szkoleniowy/

Zapraszamy do skorzystania

z bezpłatnego dostępu do E-podręczników.

Link znajduje się na stronie www.zckpiu.pl lub bezpośrednio na stronie www.epodreczniki.pl.