Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łomży

Szkoła jest placówka publiczną. Kształci w zawodach:

Nauka w szkole trwa 2 lata / 4 semestry /. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie

/ sobota – niedziela /.

 Wymagane dokumenty:

  • świadectwo szkoły potwierdzające średnie wykształcenie,
  • ksero dowodu,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, 
  • podanie / do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej Zespołu http://www.zckpiu.pl/ /

 Nauka w szkole kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną