+48 86 2182790, +48 86 2190769, info@zckpiu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej      

W dniach od 9 marca 2018 do 14 kwietnia 2018 odbywa się Kurs Spawacza dla pracowników skierowanych przez swoich pracodawców na uprawnienia Spawacza Europejskiego.
Pracodawcy, na pracowników, których skierowali na podniesienie umiejętności zawodowych, uzyskali dofinansowanie z PUP w Łomży z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80% ceny szkolenia.

Środki limitu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami np:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - takim zawodem obecnie jest spawacz.

Więcej informacji o KFS na stronie PUP Łomża:

http://www.pup.lomza.pl/kat/90/krajowy-fundusz-szkoleniowy/