Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży działa od 1996 roku. Jesteśmy placówką kształcenia fachowego, działającym w resorcie oświaty. Oferujemy bazę do specjalistycznego szkolenia uczniów szkół zawodowych wszystkich typów.

Naszym zadaniem statutowym jest realizacja nowoczesnego szkolenia praktycznego w ramach zajęć praktycznych, specjalizacji, laboratoriów, praktyk zawodowych. Spełniamy również ważną role organizatora kursów doskonalących i rekwalifikacyjnych na zlecenie podmiotów i samorządów gospodarczych oraz urzędów pracy.

Posiadamy nowoczesną bazę lokalową i korzystamy z nowoczesnych pracowni szkoleniowych wyposażonych według standardów przewidzianych w podstawach programowych nauczania oraz przez Centralą Komisję Egzaminacyjną. W realizowanych programach szkoleniowych wykorzystują sprawdzone doświadczenia w zakresie efektywnego kształtowania umiejętności, oparte na zintegrowanym kształceniu modułowym.

Obecnie CKP w Łomży obejmuje kształceniem specjalistycznym w nowoczesnych technikach i technologiach w szczególności branże: elektryczną, elektroniczną, samochodową, sanitarną i mechaniczną (w tym mechatroniczną).

Jednak większość proponowanych przez nas modułów zawiera treści i kształtuje umiejętności interdyscyplinarne, niezbędne każdemu dobrze wykształconemu absolwentowi szkoły zawodowej np. w branżach: informatyczna, drzewna, budowlana, odzieżowej itd.