+48 86 2182790, +48 86 2190769, info@zckpiu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej      

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – system zaoczny
 / wymagane ukończone 18 lat w danym roku kalendarzowym /

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol

Nazwa kwalifikacji

Okres nauki

Liczba godzin

Uwagi

1.

Sprzedawca

522301

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3 sem. (1,5 roku)

527

 

2.

Technik handlowiec

522305

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

3 sem. (1,5 roku)

527

 

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

2 sem. (1 rok)

371

8 tyg.

prakt. zaw.

3.

Technik organizacji turystyki

422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

3 sem. (1,5 roku)

429

 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

3 sem. (1,5 roku)

468

8 tyg.

prakt. zaw.

4.

Elektryk

741103

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3 sem. (1,5 roku)

468

 

5.

Technik elektryk

311303

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3 sem. (1,5 roku)

468

 

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

3 sem. (1,5 roku)

442

8 tyg.

prakt. zaw.

6.

Mechanik pojazdów samochodowych

723103

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

3 sem. (1,5 roku)

546

 

7.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

741203

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

3 sem. (1,5 roku)

546

 

8.

Technik pojazdów samochodowych

311513

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

lub

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

3 sem. (1,5 roku)

546

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

2 sem. (1 rok)

332

8 tyg.

prakt. zaw.

 

Szkoła Policealna – system zaoczny
/ wymagana ukończona szkoła średnia /

Lp.

Nazwa zawodu

Symbol

Nazwa kwalifikacji

Okres nauki

Liczba godzin

Uwagi

1.

Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

325509

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

3 sem. (1,5 roku)

525

4 tyg.

prakt. zaw.

2.

Technik administracji

334306

EKA.01.Obsługa klienta w jednostk ach administracji

4 sem. (2 lata)

700

4 tyg.

prakt. zaw.