Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania
w szkołach zaocznych dla dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łomży

Wewnątrzszkolny system oceniania - Plan