Uwaga, słuchacze CKU.

Uruchamiamy nowy blok na stronie ZCKPiU zatytułowany "materiały". Będą w nim zamieszczane materiały pomocnicze z poszczególnych przedmiotów.

Matematyka

Tematyka konsultacji z matematyki -    
Wyrażenia  wymierne -   

 

Geometria analityczna -    
Planimetria -
Prawdopodobieństwo  -
Stereometria  -
 

Język angielski

Czasowniki nieregularne -
Zwroty codzienne-
Sytuacje -