Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Zawiera:

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Rachunek zysków o strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Informacje dodatkowe wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowej

Sprawozdanie w formacie pdf.


Opublikował: Piotr Kodzis
Publikacja dnia: 07.07.2022, 13:19
Dokument oglądany razy: 1 294
Podpisał: Piotr Kodzis
Dokument z dnia: 07.07.2022