Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Zawiera:

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Rachunek zysków o strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Informacje dodatkowe wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowej

Sprawozdanie w formacie pdf.


Opublikował: Piotr Kodzis
Publikacja dnia: 07.07.2022, 13:23
Dokument oglądany razy: 1 347
Podpisał: Piotr Kodzis
Dokument z dnia: 07.07.2022