Sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Zawiera:

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Rachunek zysków o strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Informacje dodatkowe wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowejOpublikował: Piotr Kodzis
Publikacja dnia: 07.07.2022, 13:22
Dokument oglądany razy: 1 498
Podpisał: Piotr Kodzis
Dokument z dnia: 06.04.2021