Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Zawiera:

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Rachunek zysków o strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
Informacje dodatkowe wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowej

Sprawozdanie w formacie pdf.

Podpisał: Piotr Kodzis
Dokument z dnia: 24.05.2023
Dokument oglądany razy: 974
Opublikował: Piotr Kodzis
Publikacja dnia: 24.05.2023, 14:55
Wydruk ze strony: zckpiu.pl/bip z dnia: 19.06.2024 08:35:34