Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Zawiera:

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Rachunek zysków o strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
Informacje dodatkowe wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowej

Sprawozdanie w formacie pdf.

Podpisał: Piotr Kodzis
Dokument z dnia: 07.07.2022
Dokument oglądany razy: 1 348
Opublikował: Piotr Kodzis
Publikacja dnia: 07.07.2022, 13:23
Wydruk ze strony: zckpiu.pl/bip z dnia: 19.06.2024 08:26:41